Strona główna Wyróżnione Uprawnienia elektryczne G1 – jaka wiedza jest niezbędna do uzyskania kwalifikacji?

Uprawnienia elektryczne G1 – jaka wiedza jest niezbędna do uzyskania kwalifikacji?

Autor: Alicja Hudzik

Praca pod napięciem wymaga ukończenia odpowiednich kursów i uprawnień. Do pracy na stanowisku elektryka konieczne są między innymi uprawnienia elektryczne G1. Co to takiego? Jak je zdobyć? Zapraszamy do lektury!

Uprawnienia elektryczne G1 – co warto o nich wiedzieć? Co oznacza skrót SEP?

SEP to skrót odnoszący się do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To organizacja, której zakres działalności obejmuje elektroenergetykę, elektronikę, energetykę, techniki informacyjne, automatykę i robotykę, a także inne dziedziny pokrewne. Misją SEP jest popularyzacja elektryki oraz edukacja w zakresie wykorzystywania elektryczności w różnych branżach i pracy pod napięciem. Kursy organizowane przez SEP umożliwiają zdobycie oficjalnych kwalifikacji i uprawnień elektrycznych.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne G1?

Uprawnienia elektryczne G1 to kwalifikacje w zakresie eksploatacji, konserwacji, obsługi, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych związanych z urządzeniami elektrycznymi. Uprawnienia te dzielą się na dwie kategorie: D (dozór) oraz eksploatacja (E), można je zdobyć między innymi poprzez uczestnictwo w kursach szkoleniowych SEP, które kończą się egzaminem zawodowym.

Kursy zawodowe SEP

Kursy SEP to zajęcia przygotowawcze, organizowane w placówkach SEP. Szkolenie to ma na celu przygotować do egzaminu oraz do pracy na stanowisku elektryka. W skład szkolenia wchodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Tematyka szkoleń dotyczy między innymi takich zagadnień, jak:

  • prawo energetyczne
  • zasady bezpieczeństwa oraz organizacji pracy pod napięciem
  • obowiązki na stanowisku pracy elektryka
  • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
  • układy sieciowe, urządzenie i instalacje elektryczne na placu budowy
  • rodzaje pomiarów związanych z urządzeniami elektrycznymi

Co warto wiedzieć o egzaminie SEP?

Aby zapisać się na egzamin, należy zgłosić się do wybranego oddziału SEP. Do egzaminu można przystępować wielokrotnie, aż do skutku. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat oraz posiadać minimum podstawowe wykształcenie.

W roku 2018 cena uczestnictwa w egzaminie kwalifikacyjnym SEP wynosiła 210 zł. Koszt ten zależy od minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto. Uprawnienia SEP nie są bezterminowe, należy je odnawiać co 5 lat, by móc pracować w zawodzie elektryka.

0 komentarze

You may also like